Veilig water voor alle leven

KONAX

Bij KONAX specialiseren we ons in waterbehandelingen met online monitoring.

We hebben een sterke focus op veilig drinkwater voor industriële toepassingen, legionellabeheersing en drinkwater voor de land- en tuinbouw.
Wij bieden op maat gemaakte oplossingen, met bijhorende monitoring om de waterkwaliteit te optimaliseren.

Door gebruik te maken van een combinatie van technieken, desinfectie producten en desinfectiesystemen, zorgen wij ervoor dat waterleidingen vrij blijven van schadelijke bacteriën en biofilm.
Met onze duurzame aanpak en digitale monitoring helpen wij klanten in heel België en daarbuiten bij het waarborgen van veilig, gezond en betrouwbaar water.

Bij KONAX staan we bekend om onze betrokkenheid bij legionellapreventie, onze expertise en maatwerkoplossingen voor diverse waterbehandelingsbehoeften.

Onze Focus

Microbiologisch veilig water

In grote lijnen zijn de oorzaken van microbiologische besmettingen van water op te delen in in 2 groepen:

  • Bron-besmettingen (= besmettingen van de waterbron of opslagtank)
  • Systeem-gebonden besmettingen (= herbesmettingen in het leidingnetwerk)

Indien we te maken hebben met ‘systeem-gebonden’ besmettingen, is de oorzaak gelinkt aan de opgebouwde biofilm aan de binnenzijde van de waterleidingen (en tanks, filters,…). 

Deze biofilm-problemen zijn gekend als hardnekkig en niet op te lossen met gewone spoelingen of met traditionele behandelingen zoals chloor en hypochloriet.

"Biofilm is een slijmachtige laag die wordt gevormd door micro-organismen op oppervlakken die in contact komen met water. Het bestaat uit polymere stoffen die worden geproduceerd door aërobe en anaërobe bacteriën, schimmels en algen.  Het biedt deze micro-organismen een beschermend milieu om zich te vermenigvuldigen."

Biofilmvorming, iets wat enkel voorkomt bij gebruik alternatieve waterbronnen? Niets is minder waar.

In elk type water zit er wel iets van ‘leven’ en/of mineralen. Zodra er water is, zijn er afzettingen aan de binnenzijde van de waterleidingen, tanks,.... De snelheid waarmee de biofilm opgebouwd wordt, is afhankelijk van de omstandigheden zoals waterverbruik, temperatuur, leidingmaterialen, stilstand,...

Hoge concentraties bacteriën zoals Legionella of Pseudomonas, onbeheersbare hoeveelheden E-coli, aanhoudende problemen met (drink)waterkwaliteit, zijn typische voorbeelden van biofilm gerelateerde problemen.

Deze problemen komen in veel gevallen pas na jaren aan het licht en blijken plots niet meer beheersbaar met de traditionele aanpak van spoelen, chloor (en chloorachtigen) of waterstofperioxide…

Herkenbaar?

De kern van de zaak blijft om de problemen ten gronde aan te pakken. Onze producten hebben het vermogen om de biofilm aan te pakken.  Hier ligt onze expertise, zowel curatief als preventief.

Bekijk wat wij te bieden hebben, bij ‘oplossingen’ per sector.

Proceswater ontsmetten

Het gebruik van proceswater staat onder druk.  Hergebruik van water of het gebruik van meerdere of alternatieve waterbonnen is meer en meer aan de orde.  In beide gevallen is een gepaste waterbehandeling en desinfectie noodzakelijk.

Vaak ligt de opgebouwde biofilm in de waterleidingen aan de basis voor een hardnekkige contaminatie. Veel bacteriën zijn relatief eenvoudig af te doden, maar hebben de eigenschap zich te nestelen in de biofilm. Deze biofilm is zowel de voedingsbodem van micro-organismen, als de bescherming tegen externe aanvallen van traditionele ontsmettingsproducten zoals chloor en lage doseringen waterstofperoxide.

Veilig koelwater

De behandeling van koelwater heeft een tweeledig doel.

Aanpassing van de waterkwaliteit om de installatie te beschermen tegen corrosie en 'scaling', en zo een lange levensduur en een hoog rendement te verzekeren. 

Het voorkomen van de aanhechting en groei van Legionellabacteriën, die ernstige risico's veroorzaken voor de omgeving.

Water ontsmetting in de veeteelt

Dat water de belangrijkste grondstof is om dieren optimaal en gezond te houden, en een cruciale rol speelt in de voederconversie en groei, wordt meer en meer als basiskennis gezien. Water is echter ook het perfecte transportmiddel om ziekmakende kiemen en resistente bacteriën en virussen over te brengen op de dieren.

Ondanks de goede waterkwaliteit bij de bron van de leidingen, gebeurt het vaak dat water aan de nippel (drinkbak) besmet is met micro-organismen. De oorzaak van de besmetting, is de aanwezigheid van een biofilm in de leidingen.

Om bioveilig water te verkrijgen, bieden wij een gecombineerde aanpak van krachtige desinfectie en doeltreffende verwijdering van de biofilm over de gehele lengte van de leidingen.

Waterontsmetting in de tuinbouw

Water is de belangrijkste grondstof om planten optimaal en gezond te laten groeien. Ondanks de goede waterkwaliteit bij de bron van de leidingen, gebeurt het vaak dat water in de gietleidingen bij de planten, besmet is met schimmels en bacteriën.

De oorzaak van de (her)besmetting, is de aanwezigheid van een biofilm in de leidingen. Biofilm fungeert als een hardnekkig reservoir van ziektekiemen en wordt niet of onvoldoende verwijderd door ontsmettingsmiddelen zoals bv chloor, ozon of waterstofperoxide.

Legionella beheersing

Legionella beheer is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van mensen die gebruik maken van waterinstallaties waar aerosolen gevormd worden.  Legionella pneumophila kan zich vermenigvuldigen in waterleidingen, douchekoppen, koeltorens, fonteinen en andere waterbronnen die niet goed onderhouden worden. Legionella pneumophila (vooral serotype 1) is een gevaarlijke bacterie die ernstige longontsteking kan veroorzaken als het wordt ingeademd.

Afhankelijk van het type inrichting, zijn er wettelijke grenswaarden vastgelegd betreffende de concentratie Legionella pneumophila.

Legionella beheersing houdt in dat er maatregelen worden genomen om de groei en verspreiding van de bacterie te voorkomen of te beperken.

Waterkwaliteit optimaliseren? Kies voor Konax monitoringssystemen!

Konax is gespecialiseerd in waterdesinfectie en ontwikkelt geavanceerde monitoringssystemen voor waterontsmettingssystemen. Deze systemen bewaken continu de waterkwaliteit en signaleren afwijkingen in real-time. Hiermee verbetert u de veiligheid en efficiëntie van uw waterbehandeling.

De voordelen van Konax monitoringssystemen:

  • Continue bewaking van waterkwaliteit: De systemen meten voortdurend belangrijke parameters zoals pH, chloor, temperatuur en geleidbaarheid.
  • Real-time data: U heeft altijd toegang tot actuele data over de waterkwaliteit, waardoor u snel kunt reageren op afwijkingen.
  • Alarmering bij afwijkingen: U wordt automatisch gewaarschuwd wanneer de waterkwaliteit buiten de gestelde normen valt.
  • Verbeterde veiligheid: Door proactieve monitoring verkleint u het risico op legionellabesmetting en andere watergerelateerde problemen.
  • Efficiënt waterbeheer: De systemen helpen u om waterverbruik te optimaliseren en chemicaliën te besparen.

Konax helpt u de optimale monitoring oplossing te kiezen voor uw waterbehandelingssysteem. We bieden ondersteuning bij installatie, onderhoud en training.

 

water ontsmetting brouwerij met chloor dioxide - water disinfection brewery with chlorine dioxide -Wasserdesinfektion Brauerei mit Chlordioxid -  désinfection de l'eau de brasserie au dioxyde de chlore - KONAX
Safe drinking water animals - livestock - poultry - farms - swine - cows
legionella preventie in douche - legionella in shower - légionelles dans la douche - Legionellen in der Dusche - Konax
Ontsmetten proces- en productiewater - Pseudomonas controle - Disinfection of process and production water - Desinfektion von Prozess- und Produktionswasser - Désinfection des eaux de process et de production
Online monitoring waterontsmettingen als garantie voor optimale kwaliteit
water ontsmetting voedingsector - water ontsmetting slachthuis en voedingsverweking - E-coli en Pseudomonas  beheersing
Legionella preventie in fonteinen - aerolsol - Legionella in fountains - Legionellen in Springbrunnen - Légionelles dans les fontaines
Drinkwater ontsmetting mens - veilig drinkgwater met chloor dioxide - Sicheres Trinkwasser - KONAX
water ontsmetting dieren - koeien - melkkoe - Safe drinking water animals - livestock - poultry - farms - swine - cows - Konax - chloor dioxide

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy