Oplossingen

Duurzaam watergebruik in de industrie

Het gebruik van proceswater staat onder druk.  Hergebruik van water of het gebruik van meerdere waterbonnen is meer en meer aan de orde.  In beide gevallen is een adequate desinfectie noodzakelijk.

Konax bv heeft de know-how en producten om verschillende soorten proceswater te desinfecteren met een minimum aan chemie en optimaal resultaat.

Centraal in de aanpak staat de residuele werking doorheen het volledig circuit om biofilm vorming te voorkomen of remidiëren.

Lees meer

Veilig Koelwater

De behandeling van koelwater heeft een tweeledig doel.
1. aanpassing van de waterkwaliteit om de installatie te beschermen tegen corrosie en 'scaling', en zo een lange levensduur en een hoog rendement te verzekeren.  
2. het voorkomen van de aanhechting en groei van Legionellabacteriën, die ernstige risico's veroorzaken voor de omgeving.

Met onze Konax Prodis en ingebouwde controller behandelen we het water en kunnen we tot 8 verschillende waarden controleren, zoals pH, ORP, temperatuur, geleidbaarheid, alkaliniteit,...

Lees meer

Veeteelt

Dat water de belangrijkste grondstof is om dieren optimaal en gezond te houden, en een cruciale rol speelt in de voederconversie en groei, wordt meer en meer als basiskennis gezien. Water is echter ook het perfecte transportmiddel om ziekmakende kiemen en resistente bacteriën en virussen over te brengen op de dieren. 

Ondanks de goede waterkwaliteit bij de bron van de leidingen, gebeurt het vaak dat water aan de nippel (drinkbak) besmet is met micro-organismen. De oorzaak van de besmetting, is de aanwezigheid van een biofilm in de leidingen. 

Om bioveilig water te verkrijgen, bieden wij een gecombineerde aanpak van krachtige desinfectie en doeltreffende verwijdering van de biofilm over de gehele lengte van de leidingen.

Lees meer

Tuinbouw

Dat water de belangrijkste grondstof is om planten optimaal en gezond te houden, en een cruciale rol speelt in de plantontwikkeling en groei, is algemeen gekend. Ondanks de goede waterkwaliteit bij de bron van de leidingen, gebeurt het vaak dat water aan de nozzles bij de planten, besmet is met micro-organismen. 

De oorzaak van de (her)besmetting, is de aanwezigheid van een biofilm in de leidingen. Biofilm fungeert als een hardnekkig reservoir van ziektekiemen en wordt niet of onvoldoende verwijderd door ontsmettingsmiddelen zoals bv chloor, ozon of waterstofperoxide.

Meer te weten komen over onze oplossingen en monitoring?

Lees meer

 

Legionella management

 
Thermische desinfectie en spoelen...?
Jarenlang kan het werken, maar op een gegeven moment blijven de gemeten legionellawaarden stijgen en is het probleem niet meer onder controle.
Hier is de logische verklaring: legionella drijft niet alleen rond in het water, het groeit en wordt beschermd door de biofilm, die zich aan de binnenkant van de waterleidingen bevindt.
Deze biofilm is zeer hardnekkig en is de bron van voortdurende her-besmetting.  

Onze oplossingen zijn erop gericht deze biofilm te elimineren.

Lees meer

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy