Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Monitoring

Specialist in drinkwater ontsmetting met online monitoring
Wat bedoelen we met monitoring?

Met monitoring bedoelen we ‘continu toezicht houden’. Een monitoringsysteem is een systeem dat continu toezicht houdt op een bepaalde toepassing of proces. De inkomende informatie (data) wordt geobserveerd en eventueel worden situaties gesignaleerd die een interventie vereisen. Met de hulp van een monitoringsysteem, houd je continu toezicht op je toepassing (of proces) waardoor je de kwaliteit van het proces kan verbeteren. 

Waarom waterontsmetting continu opvolgen?

Veilig water en biofilm-vrije waterleidingen verkrijgen, is veel complexer dan enkel een goed werkend waterdesinfectie product te kiezen. Alles staat of valt met de correcte toepassing, de dosering en vooral de garantie dat de behandeling niet onderbroken wordt.

Om zeker te zijn van veilig en gezond drinkwater voor mens of dier, wordt meestal beroep gedaan op sporadische staalnames en bacteriologische water analyses.

Bacteriologische labo-analyses van het water gebeuren niet dagelijks of wekelijks. Hierdoor worden afwijkingen in waterkwaliteit pas opgemerkt als er al kwaliteitsproblemen zijn (met het eindproduct) of er gezondheidsklachten vastgesteld worden (soms met fatale afloop) en het dus al te laat is…. 

Toch kan het anders.

Dankzij de continue monitoring van de drinkwater behandel-installaties worden onderbrekingen onmiddellijk gemeld.

  • Door het online opvolgen van een aantal goed uitgekozen parameters, kan afgeleid worden of de (drink)waterkwaliteit op iedere moment voldoet. 
  • Een continue automatische opvolging van het waterverbruik zorgt er ook voor dat lekken snel opgemerkt worden. Een plotse en onverklaarbare daling van waterverbruik kan een indicatie zijn van een probleem met het leidingssysteem (dichtslibben of ongewenste afsluitig) of een probleem met de gebruiker (bv ziekte).

De continue monitoring biedt een garantie voor de correcte werking van de automatische waterbehandelings installaties. Dankzij de ingebouwde alarmen en de tijdige melding van afwijkende waarden, kan snel automatisch of manueel bijgestuurd worden.

Een online en real-time monitoringsysteem is een waardevol hulpmiddel voor elk bedrijf of organisatie die zijn waterkwaliteit wil verbeteren en op een constant niveau wil houden.

Specialist in monitoring van waterbehandelingen

Konax, dat gespecialiseerd is in water desinfectie, ontwikkelt en installateert ook online en real-time monitoringsystemen.  Dankzij onze automatische opvolgsystemen kunnen zowel wijzelf, als onze klanten, de waterbehandelingen en volautomatsiche installaties (Konax EasydisKonax ProdisKonax Agridos) op ieder moment opvolgen.

Digitale tweeling (digital twin) Konax Easydis - Prodis - Agridos

Onze systemen worden continu opgevolgd en de gegevens zijn beschikbaar in een handig dashboard op computer en/ of via onze Konax-APP op de smartphone.

Wij helpen bedrijven en gebouweigneaars in diverse sectoren in gans België én in het buitenland om hun waterkwaliteit te verbeteren. Dit doen we door een gecombineerde aanpak van verschillende water ontsmettings technieken en online opvolging (online & real time monitoring). 

Via een ‘digitale tweeling’ (digital twin) worden de Konax installaties (Easydis - Prodis - Agridos) continu opgevolgd. Data worden verzameld om te voorspellen wat er met de waterbehandelingen en installaties gebeurt. Hierdoor voorkomen we problemen en vermijden we onderbrekingen in behandelingen en stilstanden.

Continuïteit door monitoring

Desinfectie van proceswater, industriewater, drinkwater voor mensen en dieren of het inzetten van een legionella behandeling op het douchewater doe je met een reden.

Om ervoor te zorgen dat de ontsmetting en behandeling altijd en correct gebeurt, zijn onze Konax installaties uitgerust met een online monitoring systeem.

Onze toestellen zijn voorzien van een modem die procesdata en gegevens over de goede werking van de toestellen doorstuurt naar ons online monitoring platform Iot.konax.com

Deze gegevens zijn beschikbaar in een handig dashboard op computer en/ of via onze Konax-APP op de smartphone. Zo ziet de klant in één oogopslag of alles naar behoren werkt.

Meldingen en/of alarmen worden automatisch per e-mail naar iedere betrokken persoon gestuurd.

Online opvolging - ook voor eenvoudige waterontsmettings installaties
Konax Connector - online opvolging waterverbruiken en waterontsmetting

Ook water behandelingen en water desinfectie met Diox Forte met eenvoudige doseerunits kunnen online opgevolgd worden. 

Via de Konax Connector worden naast water-gebonden gegevens ook de continuïteit van de water behandelingen (water ontsmetting, biofilm verwijdering, pH-correctie,…) gemonitord.  

De gebruiker (klant) ontvangt per email oa. meldingen omtrent productverbruik, laag- en leeg meldingen en waterverbruik.  Procesdata worden verzameld en kunnen in aparte documenten gedownload worden voor rapportering of evaluatie.

Dankzij de Konax Connector. bieden we onze klanten de extra service om zowel hun waterbehandelingen als hun waterverbruik te analyseren en te optimaliseren. 

Dit leidt tot een verbeterde efficiëntie, betere waterkwaliteit, minder waterverliezen en kostenbesparingen.

Optimalisatie van waterbehandelingen dankzij opvolging data

Procesdata zoals debieten van verschillende stromen proceswater, waarden van inline sensoren zoals ORP, chloordioxide, vrij chloor, pH, turbiditeit, conductiviteit,... worden gelogd.  Het monitoring platform laat toe om verschillende trendings in één grafiek te combineren.  Via deze gecombineerde grafieken is het eenvoudig om gekozen waterbehandelingen te evalueren en indien nodig, de effectiviteit van een toepassing te verbeteren.

Alle verzamelde informatie kan met een eenvoudige muisklik geëxporteerd worden in de vorm van een Excel- of PDF bestand.

Online monitoring - Konax IoT platform

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy