Onze focus

Veilig water en biofilmvrije leidingen

Microbiologisch veilig water

Een microbiologische besmetting van water kan twee oorzaken hebben.  Enerzijds is er de microbiologische kwaliteit van de waterbron zelf (regenwater bevat bijvoorbeeld  meer micro-organismen dan stadswater) en anderzijds is er de vrijgave van micro-organismen door de biofilm in de leidingen.

Veel bacteriën zijn relatief eenvoudig af te doden, maar hebben de eigenschap zich te nestelen in de biofilm. Deze biofilm is zowel de voedingsbodem van micro-organismen, als de bescherming tegen externe aanvallen van traditionele ontsmettingsproducten zoals chloor en peroxiden.  

"Biofilm is een slijmachtige laag die wordt gevormd door micro-organismen op oppervlakken die in contact komen met water. Het bestaat uit polymere stoffen die worden geproduceerd door aërobe en anaërobe bacteriën, schimmels en algen.  Het biedt deze micro-organismen een beschermend milieu om zich te vermenigvuldigen."

Biofilmvorming, iets wat enkel voorkomt bij gebruik alternatieve waterbronnen? Niets is minder waar. 

In elk type water zit er wel iets van ‘leven’ en/of mineralen. Zodra er water is, zijn er afzettingen aan de binnenzijde van de waterleidingen, tanks,.... De snelheid waarmee de biofilm opgebouwd wordt, is afhankelijk van de omstandigheden zoals waterverbruik, temperatuur, leidingmaterialen, stilstand,...

Hoge concentraties bacteriën zoals Legionella of Pseudomonas, onbeheersbare hoeveelheden E-coli, aanhoudende problemen met (drink)waterkwaliteit, zijn typische voorbeelden van biofilm gerelateerde problemen.

Deze problemen komen in veel gevallen pas na jaren aan het licht en blijken plots niet meer beheersbaar met de traditionele aanpak van spoelen, chloor (en chloorachtigen) of waterstofperioxide… 

Herkenbaar?

De kern van de zaak blijft om de problemen ten gronde aan te pakken. Onze producten hebben het vermogen om de biofilm aan te pakken.  Hier ligt onze expertise, zowel curatief als preventief.

Bekijk wat wij te bieden hebben, bij ‘oplossingen’ per sector

 

Kwaliteit van ons aanbod

KONAX BV zet zich onophoudelijk in om de kwaliteit van haar producten voortdurend te verbeteren en de tevredenheid van haar klanten te behouden door middel van voortdurende verbetering en het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan ISO 9001:2015.

Het management zet zich volledig in om:

  • Producten te ontwerpen, te produceren en te leveren op basis van de behoeften en verwachtingen van klanten.
  • Te voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen en aan de wettelijke vereisten in de markten waar de producten worden aangeboden.
  • Het kwaliteits- en productveiligheidsbeleid te communiceren naar alle werknemers en deelname stimuleren door middel van adequate training binnen de organisatie. 
  • Het communiceren van het kwaliteits- en productveiligheidsbeleid naar klanten en de belangrijkste belanghebbenden die invloed hebben op of beïnvloed worden door het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf. 
  • Ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn om de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem voortdurend te verbeteren.

Dit beleid zal 3-jaarlijks worden herzien als onderdeel van ons kwaliteitsmanagementsysteem en zal worden uitgegeven in het geval van een update.

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy