Legionella preventie in een RVT

Geautomatiseerde Legionellapreventie in een woonzorgcentrum

In dit RVT verblijven 150 mensen, het gebouw dateert van 1999. De kritische punten bij dit RVT waren de lengte van de leidingen en de ontoereikende isolatie van de waterleidingen. 

 

We werden bij dit project geroepen omwille van een stijgende trend in Legionella die werd vastgesteld tijdens jaarlijkse wateranalyses. Deze stijging wees op een toename van de biofilm in de leidingen, die door het spoelen niet volledig verwijderd werd.

Tijdens een eerste analyse vielen de lange afstanden op en zagen we dat bepaalde aftakkingen, zoals de personeelsdouches, weinig gebruikt werden. Dit stilstaand en traag stromend water, zorgde voor een permanente bron van besmetting.

Bovendien stelden we vast dat de temperatuur op het retoursysteem van de warmwaterleiding niet hoog genoeg was en dat de koudwaterleiding in het plafond niet koud genoeg was. Als oplossing, hebben we hier een KONAX Easydis geïnstalleerd, die zorgt voor een automatische dosering van het ontsmettingsmiddel.

Gezien de complexiteit en lengte van de leidingen, werden meerdere injectiepunten voorzien op de warmwaterleiding. Dankzij deze meerdere injectiepunten, kan er laag gedoseerd worden met de garantie dat er overal voldoende actief desinfectiemiddel aanwezig is.

Alle injectiepunten worden gemonitord met inline sensoren. Deze data worden samen met het waterverbruik doorgestuurd voor opvolging naar ons KONAX IoT platform

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy