Pseudomonas remediëring in een industriële bakkerij

Pseudomonas remediëring in een industriële bakkerij

Pseudomonas remediëring in een industriële bakkerij

Situatieschets: Bij een routine analyse op het onthard water in een industriële bakkerij in Wallonië werd een besmetting met Pseudomonas geconstateerd. Deze besmetting was vrij onverwacht gezien het een compleet nieuwe afdeling betrof en men in het oude gedeelte nooit problemen met de waterkwaliteit had. Bij nader inzien bleek dat een biofilm zich op erg korte tijd had kunnen ontwikkelen. De reden hiervoor was dubbel. Enerzijds waren de nieuwe leidingen al een geruime tijd gevuld met water alvorens de productie echt op te starten. Anderzijds is de installatie zo gedimensioneerd dat de productie op termijn verdubbeld kan worden zonder het sanitair netwerk te moeten uitbreiden.

Hoewel een potentiële besmetting van hun producten teniet werd gedaan door het bakproces, besloot de bakkerij het probleem snel aan te pakken.  Gezien het duidelijk een besmetting betrof die biofilm gerelateerd is, werd op aanraden van hun kwaliteitsconsulent gekozen voor de oplossingen van KONAX bv.

Als eerste stap hebben we een shockdesinfectie van het complete waternetwerk georganiseerd. Deze directe aanpak resulteerde onmiddellijk in een aanzienlijke daling van het aantal besmette aftappunten. (zie Figuur 1: ‘Effect shockdesinfectie’) . 

Na de shockdesinfectie zijn we aansluitend gestart met een continue behandeling van het watercircuit, met onze volautomatische monitoring en desinfectie-unit, de KONAX Prodis. Dankzij de nabehandeling wordt voorkomen dat kleine stukjes niet-uitgespoelde biofilm, die Pseudomonas bevatten, voor een herbesmetting zorgen.

Een tijdelijke stopzetting van de behandeling uitte zich in een verhoogde Pseudomonas concentratie op 2 aftappunten. (zie Figuur 1: ‘tijdelijk stop desinfectie’). Dit geeft aan dat er op deze lijnen nog restjes besmette biofilm aanwezig waren. Bij heropstart van de nabehandeling, was de situatie opnieuw snel onder controle. De dosering tijdens de nabehandeling respecteert ten allen tijde de drinkwaternorm zodat het water veilig kan gebruikt worden.

Niettegenstaande een Pseudomonas besmetting erg hardnekkig kan zijn, zorgde deze gecombineerde aanpak, voor een 100 % Pseudomonas-vrij watercircuit, binnen de vooropgestelde termijn.

Effect shockdesinfectie

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy