Behandeling van proceswater

Behandeling van proceswater in een voedingsbedrijf

KONAX bv werd erbij gehaald omdat de microbiële resultaten in het water, na behandeling met een klassieke generator zeer wisselvallig waren. 

Om het volledige systeem microbieel te resetten, werd eerst een shock desinfectie uitgevoerd met een mobiele desinfectie unit. Dankzij deze shock desinfectie op het volledige waterleidingnetwerk, zagen we een tijdelijke verbetering. 

Na de opstart met hun eigen klassieke generator, werden de resultaten, opnieuw slechter. 

Om de zaak ten gronde op te lossen, werd nu een analyse gemaakt en werden de kritieke punten gedefinieerd. Op deze kritieke punten werden eenvoudige doseersystemen geplaatst met een continue injectie van Diox Forte.

Het aangepast doseren op de verschillende punten bleek de oplossing te zijn om de waterkwaliteit over de volledige site te borgen. 

Na een proefperiode, waarin deze aanpak zijn werking bewezen heeft, werd een KONAX Prodis geïnstalleerd. De KONAX Prodis heeft als voornaamste voordelen, dat de producten volautomatisch aanmaakt worden (geen manuele menging van de Diox Forte) en dat er een meer nauwkeurige dosering mogelijk is op ieder kritiek punt afzonderlijk. 

Door te injecteren, op de verschillende circuits, kan er laag gedoseerd worden met de garantie dat er overal voldoende actief desinfectiemiddel aanwezig is. De dosering wordt zo aangepast in functie van de lokale behoefte, met een hogere efficiëntie en een lager totaal chemie verbruik als gevolg.

Dit maakt dit systeem een heel stuk rendabeler dan de klassieke generatoren.

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy