Water ontsmetting in de industrie

Proceswaterbehandeling in de industrie

De slachterij gebruikt  een mengsel van grondwater en stadswater voor het voeden van het proceswater, het spoelwater en het warm water.  Het grondwater wordt na oppompen ontijzerd en opgeslagen in twee tanks van 100 en 150 m³.  De wekelijkse nood aan water bedraagt ongeveer 2000 m³.  

Vóór opslag in de tanks wordt het opgepompte water gedesinfecteerd met natriumhypochloriet. Deze behandeling was jarenlang voldoende, totdat bij een routine staalname, E.Coli aangetroffen werd in de waterstalen. In eerste instantie werd een grondige reiniging van de opslagtanks en een verhoogde chlorering ingezet, maar dit bracht geen oplossing. 

Wij werden erbij gehaald omdat er vermoed werd dat de biofilm de oorzaak was van de blijvende herbesmetting met E.Coli. Deze biofilm kon niet verwijderd worden, zelfs niet bij verhoogde dosering met chloor. 

Door het acuut probleem werd onmiddellijk gestart met Diox Forte als bijkomende desinfectie van het proceswater. Na 2 weken ondersteunend te desinfecteren, was het  probleem opgelost, en de water uitslagen negatief voor E.Coli.

Deze continue bij-dosering van Diox Forte bleek nodig om de biofilm onder controle te houden en het risico op een nieuwe E.coli besmetting uit te sluiten. Daarom werd er overgestapt naar ons volautomatisch doseersysteem, de Konax Prodis.  Deze installatie stuurt drie doseerpompen aan, één voor elk circuit.   

De eerste weken na de opstart werd de residuele concentratie wekelijks opgevolgd door de kwaliteitsmanager.  Na enkele bijsturingen waren de resultaten stabiel en beschikt de klant over een nauwkeurig afgesteld, volautomatisch systeem. Verdere opvolging van correcte dosering en waterflow gebeurt continu via het online Konax-IoT Platform.

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy