Legionalla probleem oplossen via shockdesinfectie

Legionella preventie in douches sportcentrum

Shockdesinfectie in de douches van een zwembad

Bij een tijdelijke sluiting of verminderd gebruik van sportcomplexen worden de douches minder gebruikt. Het niet gebruiken van de sanitaire installaties leidt tot stilstaand water en opwarming van het koude water. Beide factoren bevorderen de ontwikkeling van legionella in de waterleidingen.

Het regelmatig spoelen van het ganse systeem is vaak niet voldoende om een Legionella besmetting te vermijden. Een shock desinfectie is dan noodzakelijk om het probleem op korte termijn grondig  op te lossen.  

Bij een shock desinfectie bekomt men in een korte tijd (de volledige procedure neemt slechts één dag in beslag) een “microbiële reset” van het volledige waterleidingnetwerk.   

Bij deze procedure wordt door onze technische ploeg, een verhoogde concentratie Diox Forte in de leidingen geïnjecteerd dmv een mobiel doseerstation.  De concentratie van het desinfectans wordt continu gemonitord en wanneer het door ons gevalideerd protocol bereikt is, wordt het volledige systeem uitgespoeld.  Bij het verlaten van het gebouw garandeert onze technische verantwoordelijke dat alle water terug aan de kwaliteitsnormen van drinkwater voldoet.

Indien een herbesmetting na enkele maanden terugkomt en  de sanitaire installatie bouwtechnisch onvoldoende kan aangepast worden, door bv het wegnemen van dode stukken leiding, kan de Konax EasyDis een oplossing bieden als continu ondersteunende desinfectie.  De Konax EasyDis is door het Agentschap Zorg en Gezondheid erkend als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionella beheersplan.

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy