Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Legionella in warmwater- én in koudwater-leidingen

Legionella in warmwater- én in koudwater-leidingen

De groei van bacteriën wordt vooral gelinkt aan lauw en warm water.
Zo wordt er veel aandacht besteed aan het beheersen van temperaturen op de warmwaterleidingen en worden bacteriologische controles in het kader van Legionella, vooral op de warmwaterleidingen uitgevoerd. Toch blijkt meer en meer dat hardnekkige problemen met legionella gerelateerd zijn met besmettingen in de koudwaterleidingen.

Bij metingen blijkt dat het koude water in deze leidingen vaak niet koud genoeg is:

  • In warmere periodes (hete zomers met langdurige hoge buitentemperaturen) zien we vaak te hoge watertemperaturen in het koudwatercircuit.
  • Koud - en warmwaterleidingen liggen vaak te dicht bij elkaar zonder de nodige isolatie, met warmte uitwisseling tussen beide circuits als gevolg.
  • Het risico op hogere temperaturen neemt ook toe met de toenemende lengte van de leidingen.

Eenmaal de koudwater temperatuur boven 20°C uitkomt, is er een sterk verhoogd risico op legionella groei. In de meeste richtlijnen wordt vaak naar 25°C verwezen, maar vanuit het standpunt van de legionella bacterie zelf, is 20°C een kritiek kantelpunt.

Het risico op legionellagroei in de koudwaterleidingen neemt ook toe naarmate de leeftijd van het leidingnetwerk. Leidingen ouder dan 10 jaar zijn gevoeliger voor biofilmvorming omdat de oppervlakken ruwer zijn.

Deze biofilm is dan een prima medium voor de ontwikkeling van bacteriën. In tegenstelling tot warmwaterleidingen, kunnen er op de koudwater-leidingen geen hitteshocks uitgevoerd worden om (legionella) bacteriën af te doden.

Hierbij een overzicht van de meest haalbare oplossingen :
  • Spoelen van de koudwaterleidingen helpt om kolonievorming bij bacteriën tijdelijk te verlagen tot een ongevaarlijk niveau (maar kan hergroei niet uitsluiten)
  • Nakijken en wegwerken van wanverbindingen (= ongewenste connecties tussen leidingen met verschillende types water & waterbronnen).
  • Bijkomend isoleren van de koudwaterleidingen 
  • Bijkomend isoleren van de warmwaterleidingen, zeker als die in buurt liggen van de koudwaterleidingen
  • Desinfecteren van het koudwater circuit. Houd hier ook rekening met zowel PT5-registratie (= veilig gebruik in drinkwater) als met de goedkeuring als alternatieve beheersmaatregel. Beide zijn noodzakelijk!
  • Biofilm (= voedingsbodem en beschermlaag voor bacteriën) verwijderen. Dit kan in bepaalde gevallen met hetzelfde product waarmee ontsmet wordt. 

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy