Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veilige sanitaire leidingen met een minimum aan desinfectieproducten

Sanitaire leidingen kiemvrij houden. Hoezo?

Het geleverde water van de waterleverancier is in principe altijd van goede kwaliteit. Het is wel zo, dat drinkwatermaatschappijen geen garantie kunnen geven op de kwaliteit aan het aftappunt (kraan/ douche), omdat zij geen impact/controle hebben op wat er gebeurt in de leidingen van uw gebouw.

Waarop letten om groei van ziektekiemen te beperken?

 

 1. Water mag niet lang stilstaan in de leidingen om volgende 2 redenen:
 • Water dat een aantal dagen stilstaat (of traag stroomt) in de leidingen, neemt stoffen op die hiervan afkomstig zijn. Het kan gaan om lood, en – afhankelijk van de samenstelling en de hardheid van het water – ook om ijzer, zink of koper. Deze anorganische afzettingen zorgen voor een slechtere waterkwaliteit en verlagen de efficiëntie van de desinfectieproducten.
 • Bij stilstaand water vormt er zich aan de binnenwand van de leidingen sneller een biofilm waarin bacteriën zich optimaal ontwikkelen. Deze biofilm beschermt bacteriën ook tegen hitte en desinfectiemiddel.

Oplossing: de leidingen en aftappunten voldoende spoelen. Spoelen is niet altijd voldoende om de kern van het probleem (=biofilm) volledig te verwijderen, maar met toevoeging van gepaste desinfectieproducten, kan dit wel.

         

 1. Watertemperaturen moeten goed opgevolgd worden:
 • Bacteriën houden van vocht en matige temperaturen. Waterleidingen zijn dus de ideale plaats voor de groei van bacteriën en andere organismen. 

Voorbeeld: de optimale temperatuur voor de groei van E-coli is 37°C. Bij deze optimale omstandigheden, is er iedere 20 minuten een deling, wat betekent dat er na een halve dag, uit 1 oorspronkelijke kiem, ongeveer 70 miljard bacteriën gevormd worden.

 • Voor Legionella ligt de optimale groeitemperatuur tussen de 35 en 40 °C. In optimale omstandigheden groeien legionella-kolonies van 100 kve / L binnen 48 uur tot de gevaarlijke concentratie van 10.000 kve / L en meer.  De kiem groeit in water met een temperatuur tussen 20 en 50 °C. Onder de 20 °C vermenigvuldigt de kiem zich niet en boven de 55 °C sterft ze af. 

Oplossing: Om legionella te beheersen is het aangeraden om de temperatuur in koud water leidingen altijd lager dan 20°C te houden én de temperatuur in  de warmwaterleidingen op tenminste 55°C (of nog beter op 60°C) in te stellen.  Indien de gewenste temperaturen niet behaald kunnen worden, dienen alternatieve beheersmaatregelen (hitteshock en/of chemische desinfectie) toegepast te worden.

 

 1. Complexiteit van de leidingen beperken

Vaak zijn er uitbreidingen aan bestaande gebouwen en dus ook aan bestaande sanitaire netwerken. Deze uitbreidingen  zorgen voor een veranderend    stromingspatroon in de leidingen. 

 • Deze wijzigingen zorgen vaak voor andere drukken en stroomsnelheden, waardoor:
 1. Water trager gaat stromen of zelfs volledig stilstaat (zie punt 1)
 2. Waterdruk onregelmatigere wordt en het water dus een andere impact (wrijving) heeft op de leidingsmaterialen. Deze andere drukken leiden tot afzettingen enerzijds of tot corrosie anderzijds.
 • Aanpassingen aan leidingsnetwerken, leiden vaak tot fouten, die pas veel later opgemerkt worden als er ‘plots’ iets grondig fout gaat met de waterkwaliteit. Veel voorkomende fouten zijn ongewenste dwars - en  kruisverbindingen. Kruisverbindingen tussen water vanuit verschillende bronnen of ook tussen drinkwater en niet-drinkbaar water kunnen oa Legionella in het drinkwatersysteem brengen.

Oplossingen: Hou de bouwplannen en vooral de plannen van de sanitaire installaties goed bij. Laat aanpassingen aan sanitaire systemen goed      documenteren door uw sanitaire installateur. 

 

 1. Opvolgen residuele werking ontsmettingsmiddel

Het gebruik van een extra ontsmettingsmiddel in de sanitaire installaties zorgt vaak voor een vals gevoel van veiligheid. Enerzijds zijn er weinig middelen    die wettelijk aan alle normen voldoen (PT5 registratie + goedkeuring als alternatieve beheersmaatregel), anderzijds zijn er weinig middelen die voldoende bescherming scherming bieden tot het einde van de leiding (aftappunt). 

Oplossingen: Vraag de wettelijke vereiste documentatie op betreffende uw gebruikte ontsmettingsmiddel bij uw leverancier en meet het residu van het gebruikte ontsmettingsmiddel. Dit geeft een goede indicatie over de effectieve afdoding van ongewenste micro-organismen. Deze metingen kunnen aangeboden worden als doe-het-zelf-kit of als service of als continue in-line meting, door uw leverancier/ partner voor waterbehandeling.

 

Zie ook gerelateerde blogs:

Wenst U gedetailleerde info ? Stuur een mail naar: info@konax.com of bel naar: +32 (0)51 31 43 93

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy