Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Legionella symptomen, veteranenziekte

Aangetaste long bij veteranenziekte
Legionella symptomen - hoe veteranenziekte herkennen?

Wat is de veteranenziekte?

Veteranenziekte wordt ook Legionairsziekte of Legionellose genoemd, dit is een zeldzame, mogelijk dodelijke vorm van longontsteking. Legionellabacteriën zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van deze infectie. Dezelfde bacteriën kunnen ook Pontiac-koorts veroorzaken. Dit is een mildere vorm die zich niet ontwikkelt tot longontsteking. Pontiac-koorts verdwijnt spontaan en wordt vaak niet gediagnosticeerd. Sommige mensen die besmet zijn met legionellabacteriën gaan ervan uit dat ze gewoon griep hebben.

Symptomen van veteranenziekte: wat kunt u verwachten?

De symptomen die door de ziekte worden veroorzaakt, zijn vergelijkbaar met griep. Spierpijn, snel opkomende hoofdpijn, hoge koorts, hoesten en vermoeidheid zijn typische verschijnselen. Ze treden meestal op tussen 2 en 10 dagen na blootstelling aan Legionella-bacteriën. Naarmate de aandoening vordert, kunnen andere symptomen optreden. Deze zijn meer indicatief voor longontsteking zoals kortademigheid, pijn in de borst en zelfs verwardheid. Als u griepverschijnselen vertoont en denkt dat u mogelijk bent blootgesteld aan Legionellabacteriën, wacht dan niet om te zien of zich verdere symptomen ontwikkelen. Praat met uw huisarts voor advies.

Hoe gebeurt een besmetting met Legionella en hoe krijgt een persoon de veteranenziekte?

De legionella bacterie (Legionella pneumophila), de veroorzaker van de veteranenziekte, is wijdverspreid in de natuur en wordt vaak aangetroffen in natuurlijke wateren, zoals meren en vijvers, waar het gewoonlijk geen problemen vormt voor de menselijke gezondheid.

Er kunnen wel problemen ontstaan ​​bij het gebruik van water in een gebouwde omgeving omdat in deze kunstmatige omgevingen, de watertemperatuur warm genoeg kan worden om de groei van legionellabacteriën te stimuleren (20°C tot 45°C). Typische plaatsen waar problemen ontstaan zijn bijvoorbeeld in koeltorens, verdampingscondensors, airconditioningsystemen, spabaden en locaties waar water gebruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden (kranen, douches enz.) in gebouwen zoals kantoren, sportcentra, woonzorgcentra, hotels, scholen en universiteiten. 

Mensen worden niet besmet door het drinken van besmet water, maar wel door het inademen van kleine druppeltjes water (aërosolen) die besmet zijn met legionellabacteriën. Niet iedereen die blootgesteld wordt aan legionella, wordt ziek. Het risico neemt toe met de leeftijd. Sommige mensen, zoals diegenen die lijden aan diabetes, long- en hartziekten, chronische luchtweg- en nierziekten, zijn kwetsbaarder.  De veteranenziekte verspreidt zich niet van persoon tot persoon.

Legionellose wordt vaak opgelopen in de douche
zie ook onze gerelateerde blogs:

 

Waterveiligheidsplannen, waterbeheer en desinfectiemethoden kunnen legionella voorkomen en beheersen.

Voor meer informatie over de preventie van de Veteranenziekte en legionella beheersing in gebouwen en installaties, neem contact op met onze specialisten op volgend nummer:

+32 (0)51 31 43 93 of stel je vraag via info@konax.com

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy