Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Chloordioxide: hoe aan te maken?

Hoe chloordioxide maken?
Chloordioxide: verschillende methodes - verschillende zuiverheden

Omdat chloordioxide moeilijk te transporteren is, wordt het meestal ter plaatse (= in situ) aangemaakt. Het wordt doorgaans gevormd als een waterige oplossing of als een gas. 

In tegenstelling tot chloor, worden er bij chloordioxide geen potentieel- kankerverwekkend trihalogeenmethanen als bijproducten gevormd.

Bij chloordioxide kunnen wel chloriet en chloraat als nevenproducten gevormd worden, maar zijn de chloraatgehaltes nog altijd lager dan bij chloor. Bij de doseringen die gebruikt worden bij ontsmetting in drinkwater,  zijn deze slechts in minieme concentraties aanwezig en vormen geen gevaar voor de volksgezondheid.

Chloordioxide kan via verschillende manieren gegenereerd kan worden. Deze verschillende manieren leiden tot verschillende vormen van zuiverheid. Hoe zuiverder de gevormde chloordioxide, hoe minder bijproducten er uiteindelijk in het water terechtkomen (bijvoorbeeld bij het toepassen van een ontsmetting op basis van een chloordioxide-product).

Bij de bereiding en het hanteren van chloordioxide wordt meestal met verdunde preparaten gewerkt en wordt er vermeden dat er gas vrijkomt.

Hieronder een aantal manieren die in de praktijk (= op grote schaal) toegepast worden:

  • Chloordioxide gegenereerd uit natriumchloraat en waterstofperoxide in aanwezigheid van een sterk zuur
  • Chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet door elektrolyse
  • Chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet door verzuring
  • Chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet door oxidatie

Conclusie: 

  • Chloordioxide wordt meestal in situ aangemaakt.
  • Chloordioxide vormt, in tegenstelling tot chloor, geen gevaarlijke trihalogeenmethanen.
  • Er bestaan verschillende manieren om chloordioxide aan te maken, elk met een eigen zuiverheid en stabiliteit.

 

zie ook onze gerelateerde blogs:

Voor meer informatie over waterdesinfectie in gebouwen en installaties, neem contact op met onze specialisten op volgend nummer: +32 (0)51 31 43 93 of stuur je vraag naar info@konax.com

Hoe kunnen we helpen ?

Ik wens het antwoord als volgt te ontvangen: (kies één van onderstaande)
Ik ga akkoord met de privacy policy